Czym jest The PMI Talent Triangle?

Trójkąt Talentów PMI wyznacza optymalne połączenie wiedzy technicznej, umiejętności przywódczych oraz wiedzy strategicznej i znajomości biznesu. Harmonijne rozwijanie umiejętności z wszystkich 3 obszarów pozwala Kierownikom Projektów sprostać zmieniającym się wymaganiom, wspierając ich w byciu strategicznym partnerem w sukcesie biznesowym.

Trójkąt Talentów PMI

Trójkąt talentów skupia się na trzech kluczowych zestawach kompetencji, w których skład wchodzą wiedza, umiejętności i zachowania z trzech obszarów. 

 1. Techniczne zarządzanie projektem

Ta część trójkąta odnosi  się do procesów i narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami oraz podstawowej wiedzy jak z nich korzystać. Obejmuje nie tylko umiejętności związane z zarządzaniem projektami, ale również znajomość branży. 

Przykładowe umiejętności:

 • nadzorowanie i zarządzanie projektem, programem, portfelem, produktem
 • szacowanie czasu, budżetu i kosztu
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych
 • praktyki, ramy pracy projektowej, metodyki Agile, kaskadowe, hybrydowe
 • zarządzanie cyklem życia projektu, programu, portfela, produktu
 1. Przywództwo 

Ta część trójkąta odnosi się do bycia leaderem dla zespołu przez wszystkie etapy i procesy projektu. Znajomość branży i narzędzi do zarządzania projektami jest niewystarczająca do osiągnięcia sukcesu, gdy brakuje umiejętności przywódczych. 

Przykładowe umiejętności:

 • coaching i mentoring
 • zarządzanie konfliktem
 • wywieranie wpływu
 • negocjowanie
 • budowanie zespołu
 1. Zarządzanie strategiczne i biznesowe 

Trzecie ramię trójkąta dopełnia dwa pierwsze. Gdy Kierownik Projektu ma odpowiednią wiedzę o zarządzaniu projektami oraz posiada umiejętności przywódcze, musi znać również strukturę biznesową i funkcje operacyjnie w organizacji. Posiadanie takiego zaplecza pozwoli na skuteczną realizację celów firmy przez realizowane projekty. 

Przykładowe umiejętności:

 • zarządzanie korzyściami i ich realizacją
 • schematy i modele biznesowe
 • analiza konkurencji
 • wiedza z zakresu innych funkcji operacyjnych (marketing, finanse, itp.)
 • planowanie strategiczne, analizy, dostosowanie do strategii.

 

TTWB w Social Mediach:
Facebooklinkedin